Możliwe przyczyny dlaczego cashback nie został zliczony i jak uniknąć ich w przyszłości

Aby utworzyć prośbę lub na swoje konto.