Jak zainstalować wtyczkę do przeglądarki?

Aby utworzyć prośbę lub na swoje konto.