Ile pieniędzy wróci do mnie z każdego zamówienia?

Aby utworzyć prośbę lub na swoje konto.